Vidste du at vores nyheder, som du kan se på Lasso News, er skrevet af vores robot? Det har den effekt, at hver eneste gang, der sker noget i dansk erhvervsliv, forfatter den en nyhed helt automatisk - med andre ord: nyheder i realtid.

Artikler skrevet af vores robot

Hvad vil det sige, at vi har en robot til at skrive artikler?

Ud fra offentlige datakilder, som fx CVR, forfatter vores robot automatisk nyheder om dansk erhvervsliv - og publicerer dem på www.lasso.dk, så du kan holde dig opdateret og altid have den nyeste viden omkring erhvervslivet.

Hvilken type indhold skriver vores robot så?

Det korte svar er: alt hvad offentlige datakilder tillader os. Det kan eksempelvis være, når et firma indberetter nyt årsregnskab, erklærer sig konkurs eller skifter bestyrelsesmedlemmer eller ændrer i deres ejerhieraki.

Vores robot skriver også erhvervsresuméer af CVR-relaterede personer

... Og hvordan kan det så lade sig gøre?

Ved hjælp af algoritmer, der lytter på ændringer i offentlige datakilder, og en mængde regler om forskellige ændringer eller hændelser, kan vores robot forfatte læsbare nyheder.


På den måde er du konstant opdateret med de nyeste begivenheder i dansk erhvervsliv. Besøg siden her: https://lasso.dk/