Hvidvaskloven forpligter dig som revisor eller finansiel institution til at kende dine kunders reelle ejere - men følger du med i ændringer i det bagvedliggende ejerhierarki? Manglende kendskab til kunders reelle ejere kan betyde bøder fra Finanstilsynet.

I Lassos løsning kan du ikke blot se de selvregistrerede reelle ejere - du kan også se de udregnede ejere, når man går igennem hele det bagvedliggende ejerhierarki. En vigtig forskel, der kan resultere i fejl i legitimeringer af reelle ejere, hvis du ikke har kendskab til dette.

Udover at du kan få indsigt i dette, kan du i Lassos løsning overvåge dine kunders ejerhierarki - således at du får besked, hvis der sker en ændring i det bagvedliggende ejerhierarki og dermed potentielt i reelle ejere og på den måde sikre, at du altid er compliant.

Sæt nemt overvågninger op af dine kunders reelle ejere i Lassos løsning

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

Siden januar 2019 har virksomheder været forpligtet til at registrere deres reelle ejere i CVR-registeret (de såkaldte 'selvregistrerede reelle ejere'). I praksis ser vi dog, at de færreste virksomheder løbende holder denne data opdateret - pt. ser vi at minimum 5% af alle anpartsselskaber har registreringer, hvor der er uoverensstemmelse mellem de selvregistrerede reelle ejere og de udregnede ultimative ejere. Det betyder, at det er fejlbehæftet at bruge data om selvregistrerede reelle ejere i compliance-sammenhæng.

KAN JEG SE HVILKE AF MINE KUNDER, DER HAR FORKERTE REGISTRERINGER?

Naturligvis. I Lasso kan du uploade en liste af alle dine kunder (eller søge dem frem i målgruppesøgningen) og eksportere en liste af disse, hvor eventuelle fejlregistreringer er markeret med rød, gul og grøn. Således kan du få at vide hvilke kunder, der har andre udregnede registrerede ejere end de selvregistrerede - fx. fordi et selskab langt oppe i ejerhierarkiet har skiftet ejere.

Vil du høre mere om mulighederne - så kontakt os, og lad os få en snak om, hvordan vi hjælper jer bedst muligt. Tlf. 7174 7812 eller contact@lassox.com.