Nu er det slut med upræcise intervaller, når du skal undersøge hvor mange ansatte en virksomhed har - som noget nyt kan du nemlig se præcis hvor mange, der arbejder hos en virksomhed hver måned!

Erhvervsstyrelsen udstiller præcise antal ansatte
Vidste du, at det gennemsnitlige antal medarbejdere for alle danske, aktive aktie- og anpartselskaber er 11? Midtjylland topper med at have virksomheder med gennemsnitligt 13 antal ansatte, mens der på Sjælland (uden hovedstaden) kun er gennemsnitligt 7 ansatte i anparts- og aktieselskaberne.

Dette ved vi, fordi der i Erhvervsstyrelsens CVR nu udstilles det eksakte antal ansatte hos en virksomhed – og ikke kun i intervaller som tidligere.  

Hvad har det af betydning for din Lasso-løsning?
Den nye data betyder, at du kan være langt mere præcis, når du søger segmenter af virksomheder frem i målgruppesøgningen – og fx finde alle virksomheder med minimum 2 medarbejdere eller slå en hvilken som helst virksomhed op for præcist at se, hvor mange medarbejdere de har, og hvordan antallet er steget eller faldet i gennem tiden. På den måde er du endnu bedre klædt på til en dialog med dem.

Eksempel

Hvor kommer data fra og hvor tit?
Data om antal ansatte indberettes via e-indkomst til Danmarks Statistik, og derfra udstilles det i CVR. Der er p.t. data om de fleste virksomheder tilbage fra november 2019 – og løbende vil der komme mere i CVR. Data vil fremadrettet kunne ses i din Lasso-løsning på samme tid, som de findes i CVR.