Uanset hvad du bruger kundedata til, er det helt essentielt, at det bliver holdt opdateret. Vores integration til Salesforce gør det muligt at sende og holde din data automatisk opdateret - og du bestemmer selv, hvad du ønsker at holde opdateret. Integrationen er lavet på Salesforces præmisser, og gør det nemt og genkendeligt for dig at manøvrere rundt i.

Lad os holde dit Salesforce CRM-system opdateret med realtidsdata

I din Lasso-løsning søger du de virksomheder frem, som du er interesserede i, og derefter sender du dem direkte til dit CRM-system, hvor vi sørger for at holde data om virksomhederne opdaterede og ajourført. Hvad enten du ønsker at trække:

  • Firmanavn
  • Adresse
  • Antal ansatte
  • Branchekode
  • Eller virksomhedens nøgletal

... med over i Salesforce, når der oprettes firmaer, kan du gøre dette. Så sørger vi for, at data altid bliver opdateret direkte i jeres Salesforce.

Overvåg jeres kunder og markedet

Foruden at holde jeres data opdateret i Salesforce, kan du bruge Lassos overvågningsfunktion til at overvåge jeres nuværende kunder og blive informeret, hvis der sker ændringer hos dem - fx hvis de åbner en ny filial eller datterselskab, fusionerer med et andet firma, skifter adm. direktør eller skifter telefonnummer.

Du kan også overvåge et helt segment - og på den måde få besked, hvis der fx åbner en ny virksomhed op indenfor jeres branche eller indenfor et bestemt geografisk område.  

Vi tjekker også for dubletter

Du bestemmer selv hvilke felter, der skal mappes – og hvor de skal overføres til i din Salesforce-opsætning. Herudover kan du også vælge, om der skal dublettjekkes eller ej, således der ikke er nogle uhensigtsmæssige gengangere.

Vi giver dig besked, når der sker ændringer

Via Lassos portal kan du altid sætte notifikationer og e-mails op til at fortælle dig, hvis der sker ændringer på de virksomheder, du har sendt fra Lasso til dit Salesforce. På den måde kan du reagere – fx ved at ringe og ønske en kunde tillykke med et særligt godt regnskab, ny adm. direktør eller en flytning.


Er du interesseret i at høre mere om vores integration til Salesforce - eller én af vores andre til fx WebCRM, Dynamics 365 eller Hubspot - er du altid velkommen til at kontakte os enten på contact@lassox.com eller 71 74 78 12.