Med Lassos integration til CRM-systemet Zendesk Sell, er det slut med forældet data og manuelle oprettelser af leads og kontakter. Vores integration holder din virksomsdata på begge automatisk opdateret, sådan dit CRM-system altid har korrekt data. Læs mere om integrationen her!

Vi holder dit Zendesk Sell ajourført

Det kan til tider være et tidskrævende arbejde, at holde sit CRM-system opdateret med korrekt data. Med Lassos integration til Zendesk sikrer vi dig, at du altid har den nyeste data om alle danske virksomheder og CVR-relaterede personer i jeres eksterne system. Par din egen data om dine kunder sammen med vores, og bliv endnu klogere på deres adfærd samt økonomiske situation.

Med Lassos integration kan du både oprette nye leads og kontakter, og få disse skudt direkte over i dit Zendesk Sell - og holde dem automatisk opdateret med korrekte data!

Eksempel på en eksportering af Lead fra Lasso til Zendesk Sell

Du vælger selv om virksomheden skal eksporteres fra Lasso til Zendesk Sell som enten en kontakt eller et lead. I det tilfælde at du fx allerede nu har en liste med nogle gode leads, kan du uploade denne liste i Lasso - og inkludere en kontaktperson for hvert lead - og sætte en overvågning op, som gør at denne liste med dine leads altid er opdaterede med korrekt data. Du bestemmer hertil selv hvilke felter, du vil mappe og holde opdaterede med vores data.

Søg virksomheder frem i vores målgruppesøgning - og overvåg dem!

Hvis du derimod ikke har en liste over virksomheder, men istedet gerne vil søge nye virksomheder og potentielle leads frem - så kan du også gøre dette i vores målgruppesøgning.

Eksempel på Lassos målgruppesøgning

I Lassos målgruppesøgning kan du søge virksomheder frem efter en lang række kriterier:

  • Geografi
  • Størrelse
  • Branche
  • Nøgletal
  • Revisionsoplysninger
  • Og meget andet.

Her kan du sætte kriterierne op til en specifik branche eller det segment, som du arbejder med: er du fx interesseret i at finde frem til samtlige IT-virksomheder i Hovedstaden, alle firmaer med x-antal ansatte, fynske firmaer med en bestemt omsætning eller noget helt tredje?  

Få automatisk nye firmaer ind i Zendesk Sell

Når du har oprettet dit segment i målgruppesøgningen – og gemt denne søgning – kan du sætte en overvågning op, der automatisk og løbende overfører nye virksomheder, der fremadrettet kommer til at opfylde dine kriterier: Enten fordi de er nystartede eller fordi de vokser/flytter eller på enden måde ændrer sig, så de passer ind i dine kriterier.

Vores overvågningsmodul sørger for at holde dig opdateret med nye hændelser

Hvor ofte opdateres mit data i Zendesk Sell?

Lasso lytter på CVR hele tiden, hvilket vil sige at i det øjeblik, der sker en ændring hos et hvilket som helst firma, vil du kunne se ændringen i dit CRM-system.

Fra nu af skal du altså ikke være bekymret for, om du overser en statusændring, adresseskift eller nyt regnskab fra en af dine kunder - da vi opdaterer din data i Zendesk Sell i realtid.


Er du interesseret i at høre mere om vores integration til Zendesk Sell? Tøv ikke med at kontakte os på +45 7174 7812 eller contact@lassox.com

#zendesksell #CRM #lasso #offentligdata