Som investor skal du vide, hvad der sker i erhvervslivet - hvordan klarer de firmaer sig, som du har investeret i? Og modsat: hvordan går det for de firmaer, som du valgte ikke at investere i? Vi har udviklet en skræddersyet dataløsning, der sikrer dig mulighederne for hurtig screening af virksomheder samt dybdegående research til at finde nye potentielle investeringsmuligheder eller at holde øje med hele din portefølje af investeringer.

Due diligence processer

Lassos løsning til investorer sikrer dig fuld indsigt i alle de firmaer, som du fx har i din portefølje. Her får du indsigt i bl.a. virksomhedens ejerkreds (nuværende og historiske), samtlige regnskaber og relevante nøgletal præsenteret på en visuel måde, bestyrelsen samt de enkelte medlemmers resterende netværk i erhvervslivet - alt sammen information som du skal have for at få det fulde indblik i virksomhedens situation.

Eksempel på overblik af nøgletal

Overvåg din portefølje

Betyder det så, at du skal tjekke din portefølje i din Lasso løsning, hver eneste gang du vil se, om der er sket noget - hvis en virksomhed, som du fx overvejede at investere i, eksempelvis har fået kapitalforøgelse? Nej. Vi har udviklet et overvågningsmodul, som gør, at du bliver notificeret hver eneste gang, der sker ændringer hos nogle af de firmaer, som du er interesseret i. Du bestemmer hertil selv hvilke hændelser, som du vil notificeres om.

Overvåg et helt segment - eller personer i erhvervslivet

Udover at kunne overvåge din kundeportefølje, kan du også overvåge en hel branche og specifikke personer i erhvervslivet:

  • Er du fx interesseret i at blive notificeret, hver eneste gang en ny IT-virksomhed bliver stiftet?
  • Eller vil du gerne have at vide, når en bestemt person involverer sig i en virksomhed?
  • Eller vil du gerne gøres opmærksom på, når virksomheder indenfor et bestemt geografisk område starter eller går konkurs?

Få også det fulde indblik i CVR-relaterede personer

For at forstå eller blot danne sig et hurtigt overblik over en virksomhed, er det naturligvis ikke altid nok at kende til virksomheden og deres nøgletal. Derfor kan du også i lassos løsning til investorer dykke ned i ejerkredsen, bestyrelsen eller en hvilket som helst anden person, som har eller har haft en relation til virksomheden. Faktisk kan du søge og undersøge samtlige personer, der nogensinde har haft en rolle i det danske erhvervsliv - også dig selv.

Det fulde overblik over værdien af Jesper Buchs andele i firmaer, han har ejerskab i

Dette er blot et udpluk af vores branchespecifikke løsning til investorer - og du har derfor mulighed for at tilkøbe andre relevante moduler, såfremt du har behov for dette - kontakt os derfor på 71 74 78 12 eller contact@lassox.com for at høre mere omkring dette eller hvis du har andre spørgsmål.